Sodininkų dėmesiui

Kvietimas į visuotinį susirinkimą:

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m. kovo 18 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 8 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2016 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2016 m. sąmatos įvykdymas ir 2017 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos
  4. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos rinkimai.
  6. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Tuos kas nedalyvaus susirinkime, prieš mokant šių metų mokesčius prašom pasiskambinti ir išsiaiškinti, koks biudžetas buvo priimtas. Taupant bendrus pinigus papildomi laiškai nebus siunčiami.

Pirmininkė                                                                       Ramutė Giriūnienė

Sąmatos projektas 2017: Samatos-2017-projektas17-03-01_21

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.