SB „Ąžuolyno“ pirmininko informacija po susitikimo Vilniaus miesto savivaldybėje

Mieli sodininkai,

informuoju apie dar vieną mūsų laukiantį „džiaugsmą“, kurio autorė Vilniaus miesto savivaldybė. Pridedamame dokumente išdėstyta, kaip bus apmokestinamas atliekų surinkimas nuo 2018.01.01.

Savivaldybė jau sukūrė dar vieną valdininkų komandą „Vilniaus atliekų surinkimo administracija“ (VASA), kuri vykdys surinkimo funkcijas ir rinkliavos surinkimą.

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (spausti ant mėlyno užrašo, atsidarys tekstas)1-818

Posted in Kita | Leave a comment

ATNAUJINTI MOKESČIAI

Copy of MOKESCIAI 170531

Posted in Kita | Leave a comment

Projektas Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia prisijungti prie projekto: Mes+rūšiuojam+Vasara

SB „Ąžuolynas“ jungiasi

Posted in Kita | Leave a comment

Mokesčiai 2017

Gerb. sodininkai,

kadangi nėra tikslių duomenų apie pastoviai gyvenančius sode, stulpelyje įmoka kelių remontui, kai kurie langeliai nuspalvinti raudonai ir įrašas gali būti 10 arba 20. Tie kurie pastoviai gyvenate mokate į kelių fondą 20 Eur, kurie pastoviai negyvenate 10 Eur.

Mokesciai 2017-04-30

Posted in Kita | Leave a comment

Šiukšlių išvežimo grafikas (koreguotas)

Šiukšlės bus išvežamos apvažiavimo būdu (koreguotas)

Gegužė   13 d. ; 27d.                       Birželis 10;    24 d.

Liepa   8 d.;  22 d.                Rugpjūtis   5;   19 d.

Rugsėjis   2 ; 16;  30  d.

 

Posted in Kita | Leave a comment

Vasarinis vanduo

Balandžio 29-gegužės 1-ą dienomis atskirais sklypais (masyvais) bus paleidžiamas sodų vanduo. Kas turite tvoras ir nėra priėjimo prie vamzdynų, užsukite ventilius.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Visuotinio susirinkimo nutarimas dėl 2017 m mokesčių.

SODININKŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLYNAS“

SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2017 04 08

  • N U T A R I M A S
  1. Nutarta patvirtinti 2017 m. mokesčius:

a)       nario mokestį 7 Eur.

b)      Tikslinius mokesčius – po 0,1 Eur. už kiekvieną kvadratinį metrą ploto, priklausančio savininkui kaip asmeninė nuosavybė, ir 0,1 Eur. už kiekvieną m2 naudojamos (nuomojamos žemės); 0,03 Eur. už kiekvieną m2 išpirkto miško.

c)      Įmoką į kelių fondą: 10 Eur. Pastoviai gyvenantys sode – 20 Eur.

Pvz.: standartinis 6 arų sklypas (sodininkas pastoviai sode negyvena) 77 Eur.

Standartinis 6 arų sklypas (pastoviai gyvenama sode) 87 Eur.

Posted in Kita | Leave a comment

Visuotinis susirinkimas

Balandžio 8 d. 10 val. Vilniaus universitete, Fizikos fakultete,

Fizikos didžiojoje auditorijoje vyks pakartotinis rinkiminis – ataskaitinis SB „Ąžuolyno“ susirinkimas. Susirinkimo dienotvarkė ta pati, kuri buvo skelbta kovo 18 d.

Posted in Kita | Leave a comment

Padėka

Visų SB „Ąžuolyno“ narių vardu dėkoju tiems, kurie aukoja 2% pajamų mokesčio bendrijai. Iki šiol paaukoti pinigai buvo skiriami kelių taisymui. 2016 m. VMI pervedė 1618,34Eur. Kelių taisymui sunaudojome numatytą sąmatoje sumą ir papildomai 1667Eur, šiek tiek viršijome, bet VMI perveda metų pabaigoje, kai jau kelių nebetvarkysi. Kaip toliau panaudosime paaukotus 2% nuspręs Visuotinis susirinkimas.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Sodininkų dėmesiui

Kvietimas į visuotinį susirinkimą:

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m. kovo 18 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 8 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2016 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2016 m. sąmatos įvykdymas ir 2017 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos
  4. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos rinkimai.
  6. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Tuos kas nedalyvaus susirinkime, prieš mokant šių metų mokesčius prašom pasiskambinti ir išsiaiškinti, koks biudžetas buvo priimtas. Taupant bendrus pinigus papildomi laiškai nebus siunčiami.

Pirmininkė                                                                       Ramutė Giriūnienė

Sąmatos projektas 2017: Samatos-2017-projektas17-03-01_21

Posted in Kita | Leave a comment