Visuotinis susirinkimas

Balandžio 8 d. 10 val. Vilniaus universitete, Fizikos fakultete,

Fizikos didžiojoje auditorijoje vyks pakartotinis rinkiminis – ataskaitinis SB „Ąžuolyno“ susirinkimas. Susirinkimo dienotvarkė ta pati, kuri buvo skelbta kovo 18 d.

Posted in Kita | Leave a comment

Padėka

Visų SB „Ąžuolyno“ narių vardu dėkoju tiems, kurie aukoja 2% pajamų mokesčio bendrijai. Iki šiol paaukoti pinigai buvo skiriami kelių taisymui. 2016 m. VMI pervedė 1618,34Eur. Kelių taisymui sunaudojome numatytą sąmatoje sumą ir papildomai 1667Eur, šiek tiek viršijome, bet VMI perveda metų pabaigoje, kai jau kelių nebetvarkysi. Kaip toliau panaudosime paaukotus 2% nuspręs Visuotinis susirinkimas.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Sodininkų dėmesiui

Kvietimas į visuotinį susirinkimą:

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m. kovo 18 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 8 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2016 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2016 m. sąmatos įvykdymas ir 2017 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos
  4. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos rinkimai.
  6. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Tuos kas nedalyvaus susirinkime, prieš mokant šių metų mokesčius prašom pasiskambinti ir išsiaiškinti, koks biudžetas buvo priimtas. Taupant bendrus pinigus papildomi laiškai nebus siunčiami.

Pirmininkė                                                                       Ramutė Giriūnienė

Sąmatos projektas 2017: Samatos-2017-projektas17-03-01_21

Posted in Kita | 4 Comments

Atnaujinti mokesčiai

 

Mokesciai 16-11-30

Mokesciai 2016-10-31

Posted in Kita | Leave a comment

Naujienos dėl dujų įsivedimo

ESO_2018

Posted in Kita | Leave a comment

Gera iniciatyva

Gerb. bendrijos nariai,

norėčiau informuoti apie vieną projektą, inicijuotą jaunų mūsų bendrijos šeimų, tai vaikų žaidimų aikštelė. Aš suprantu, kad gal daugeliui Jūsų kol kas ji nėra aktuali, bet gal kada nors su anūkais, atvažiavusiais į svečius, ateisit pažaisti. Aikštelė bus įrengiama ne iš bendrų lėšų, o tų sodininkų lėšomis, kurie norės naudotis ir prisidėti. Dabar tokią aikštelę bandytume įrengti dalyje Pagubės vandenvietės (tai beveik mūsų teritorijos centras), jei pasiteisins, galima bus žiūrėti į ateitį… Kas norėtų prisidėti darbu ar pinigais visi laukiami (rašykite komentaruose) . Draugiška ir aktyvi bendruomenė yra pliusas parduodant sklypą, t.y. kelia Jūsų sklypų vertę (po mūsų jubiliejinės šventės sulaukiau kelių skambučių: teiravosi ar nėra parduodamų sklypų; buvo pas draugus matė iš tolo mūsų susibūrimą,  patiko aplinka ir bendrija). Žinau, nevisi naudojatės socialiniais tinklais, todėl informaciją talpinu ir tinklapyje.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | 1 Comment

Treniruokliai

TRENIRUOKLIU KATALOGAS SU KAINOMIS 201609

Posted in Kita | Leave a comment

Valdybos posėdis

2016-09-28 vyko SB“Ąžuolyno“ valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomi šie klausimai:

Posėdžio 2016-09-28 DARBOTVARKĖ

Posėdžio nutarimą galima rasti skyrelyje: „NUTARIMAI“.

Deja, įdėjus vandenvietės schemą, gavau nurodymą, kad būtina atsižvelgti į vandentiekio trasų apsaugos zonas, kurios pažymėtos schemoje. Taigi išmetus vandentiekio trasų apsaugos zonas lieka toks vaizdas (raudonai užbrūkšniuoti plotai):

Pastaba: Dar vienas iš posėdyje nuskambėjusių pasiūlymų: susitarti su nenaudojamų sklypų savininkais, kad laikinai leistų įsirengti žaidimų aikštelę, suderinus su aplinkinių sklypų savininkais, bet tai galėtų būti laikinos aikštelės. Savininkui sugalvojus parduoti ar pačiam naudotis sklypu, per mėnesį turėtų būti atlaisvintos. Viena sodininkė, tarpininkaujant valdybos nariui VII masyve sutiko leisti laikinai naudotis Jos sklypu, kaip žaidimų aikštele. Sklypą tvarkyti ir kažką įsirengti (nesunkiai išardomą)  turėtų patys tėveliai.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Dėl prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ dujų sistemos

Spalio 1 dieną 12 val. prie Birelių žiedo autobusų stotelės organizuojamas susitikimas su ESO atstove, Vilma Kašinskaite.

Jos kontaktiniai duomenys: tel.: 8 616 92 420  El. p. vilma.kasinskaite@eso.lt

Pirmininkė

Susitikime buvau. Dujotiekio užžiedinimo projektas metams laiko sustabdytas; bus pradėtas vykdyti 2017m. Kol nepravesta trasa, apie dujų įsivedimą negali būti kalbos. Smulkiau galiu papasakoti telefonu, naujų faktų nenorėčiau skelbti viešoje erdvėje.  Jei yra norinčių rašyti prašymus, formą pridedu: Buitinio vartotojo paraiška _nauja.

Taip pat pridedu susitikime platinto bukleto kopiją:

 

Posted in Kita | Leave a comment

Siautėja vagys

Gerb. Sodininkai,

būkite budrūs mūsų bendrijos teritorijoje prasidėjo vagystės, apvokti nameliai Pagubės sodų 22-oje ir 26-oje gatvėse. Atkreipkite dėmesį į nematytus asmenis; stebėkite ne tik savo teritoriją, bet ir kaimynų, pastebėję kažką įtartino skambinkite kaimynams; kvieskite policiją. Pasidalinkite telefono Nr. su kaimynais, bus lengviau Jus surasti.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment