Šiukšlių išvežimo grafikas

Šiukšlės bus išvežamos apvažiavimo būdu

Gegužė   6 d. ; 20d.                       Birželis 3;    17 d.

Liepa   1 d.; 15 d. ; 29 d.                Rugpjūtis   12;   26d.

Rugsėjis   9 ; 23 d.

 

Posted in Kita | Leave a comment

Vasarinis vanduo

Balandžio 29-gegužės 1-ą dienomis atskirais sklypais (masyvais) bus paleidžiamas sodų vanduo. Kas turite tvoras ir nėra priėjimo prie vamzdynų, užsukite ventilius.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Visuotinio susirinkimo nutarimas dėl 2017 m mokesčių.

SODININKŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLYNAS“

SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2017 04 08

  • N U T A R I M A S
  1. Nutarta patvirtinti 2017 m. mokesčius:

a)       nario mokestį 7 Eur.

b)      Tikslinius mokesčius – po 0,1 Eur. už kiekvieną kvadratinį metrą ploto, priklausančio savininkui kaip asmeninė nuosavybė, ir 0,1 Eur. už kiekvieną m2 naudojamos (nuomojamos žemės); 0,03 Eur. už kiekvieną m2 išpirkto miško.

c)      Įmoką į kelių fondą: 10 Eur. Pastoviai gyvenantys sode – 20 Eur.

Pvz.: standartinis 6 arų sklypas (sodininkas pastoviai sode negyvena) 77 Eur.

Standartinis 6 arų sklypas (pastoviai gyvenama sode) 87 Eur.

Posted in Kita | 10 Comments

Visuotinis susirinkimas

Balandžio 8 d. 10 val. Vilniaus universitete, Fizikos fakultete,

Fizikos didžiojoje auditorijoje vyks pakartotinis rinkiminis – ataskaitinis SB „Ąžuolyno“ susirinkimas. Susirinkimo dienotvarkė ta pati, kuri buvo skelbta kovo 18 d.

Posted in Kita | Leave a comment

Padėka

Visų SB „Ąžuolyno“ narių vardu dėkoju tiems, kurie aukoja 2% pajamų mokesčio bendrijai. Iki šiol paaukoti pinigai buvo skiriami kelių taisymui. 2016 m. VMI pervedė 1618,34Eur. Kelių taisymui sunaudojome numatytą sąmatoje sumą ir papildomai 1667Eur, šiek tiek viršijome, bet VMI perveda metų pabaigoje, kai jau kelių nebetvarkysi. Kaip toliau panaudosime paaukotus 2% nuspręs Visuotinis susirinkimas.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Sodininkų dėmesiui

Kvietimas į visuotinį susirinkimą:

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m. kovo 18 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 8 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2016 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2016 m. sąmatos įvykdymas ir 2017 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos
  4. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos rinkimai.
  6. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Tuos kas nedalyvaus susirinkime, prieš mokant šių metų mokesčius prašom pasiskambinti ir išsiaiškinti, koks biudžetas buvo priimtas. Taupant bendrus pinigus papildomi laiškai nebus siunčiami.

Pirmininkė                                                                       Ramutė Giriūnienė

Sąmatos projektas 2017: Samatos-2017-projektas17-03-01_21

Posted in Kita | Leave a comment

Atnaujinti mokesčiai

 

Mokesciai 16-11-30

Mokesciai 2016-10-31

Posted in Kita | Leave a comment

Naujienos dėl dujų įsivedimo

ESO_2018

Posted in Kita | Leave a comment

Gera iniciatyva

Gerb. bendrijos nariai,

norėčiau informuoti apie vieną projektą, inicijuotą jaunų mūsų bendrijos šeimų, tai vaikų žaidimų aikštelė. Aš suprantu, kad gal daugeliui Jūsų kol kas ji nėra aktuali, bet gal kada nors su anūkais, atvažiavusiais į svečius, ateisit pažaisti. Aikštelė bus įrengiama ne iš bendrų lėšų, o tų sodininkų lėšomis, kurie norės naudotis ir prisidėti. Dabar tokią aikštelę bandytume įrengti dalyje Pagubės vandenvietės (tai beveik mūsų teritorijos centras), jei pasiteisins, galima bus žiūrėti į ateitį… Kas norėtų prisidėti darbu ar pinigais visi laukiami (rašykite komentaruose) . Draugiška ir aktyvi bendruomenė yra pliusas parduodant sklypą, t.y. kelia Jūsų sklypų vertę (po mūsų jubiliejinės šventės sulaukiau kelių skambučių: teiravosi ar nėra parduodamų sklypų; buvo pas draugus matė iš tolo mūsų susibūrimą,  patiko aplinka ir bendrija). Žinau, nevisi naudojatės socialiniais tinklais, todėl informaciją talpinu ir tinklapyje.

Pagarbiai Pirmininkė

Posted in Kita | Leave a comment

Treniruokliai

TRENIRUOKLIU KATALOGAS SU KAINOMIS 201609

Posted in Kita | Leave a comment