Pernai metų mokesčiai

Pasitikrinimui ar visi sumokėjote 2020 metų mokesčius, gal yra pamiršusių:
MOKESCIAI 2020 PATIKRINTI 2021-01-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

2021 sausio 31 dieną, eidamas septyniasdešimt šeštus metus, mirė ilgametis SB „Ąžuolyno“ darbuotojas – santechnikas, auksinių rankų meistras Juozas Krupauskas. Šviesus Juozo atminimas ilgam išliks sodininkų, kolegų ir tiesiog jį pažinojusių širdyse.
Atsisveikinimas su velioniu vasario 4 dieną (ketvirtadienį) nuo 9 val. Kalvarijų šarvojimo namų mažojoje salėje; urna išnešama 13.30; laidojama Karveliškių kapinėse.

SB „Ąžuolynas“ pirmininkas Albinas Giriūnas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Sodininkų dėmesiui

Vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“.
Sprendimo esmė, kad statant pastatus (3 p. išvardijama pastatų paskirtis) Vilniaus miesto teritorijoje (4 p. išvardijamos teritorijos, tarp jų ir o. Buvusios ir esamos sodininkų bendrijos), statytojas miestui turės sumokėti infrastruktūros plėtros įmoką. Surinktos įmokos bus naudojamos tos teritorijos infrastruktūros pagerinimui.
Sprendimo 10 p. sakoma:

Nustatyti, kad gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams, kurie yra statomi arba kuriuose yra atliekami statybos darbai ir kurie yra vieninteliai statiniai sklype:

a. Taikomas Įkainio dydis, neatsižvelgiant į tai, ar teritorija yra prioritetinė ar neprioritetinė, lygus 15 EUR/m2 (penkiolikai eurų vienam kvadratiniui metrui);

b. Siekiama ir skiriamas prioritetas nuo tokių pastatų surenkamų įmokų sumas skirti tų Rajonų, kuriuose yra statomi šie pastatai, infrastruktūrai vystyti ir gerinti.

Šis įkainis įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d. Visas sprendimo tekstas bus patalpintas Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje.

Informuokite savo bendrijų sodininkus, kurie ketina statyti gyvenamuosius namus savo sklype. Kad jei statybos prasidės nuo 2021 m. liepos 1 d., jie jau turės mokėti infrastruktūros plėtros įmoką miestui.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo „Sodai“
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai

Mokesciai 2020-11-30

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Atnaujinti mokesčiai

Mokesciai20-10-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Vasarinis vanduo

Spalio 26 dieną išjungsime visus vandentiekio siurblius. Per dvi paras vanduo bokštuose pasibaigs. Sistemą turime paruošti žiemai. Tie sodininkai, kurių sklypai aptverti, patys atsukite kranus ir išleiskite vandens likučius. Žiemai kranus palikite atsuktus (jei kranai naujo tipo, juos geriausia atsukti paliekant rankenėlę 45 laipsnių kampu; mažesnė tikimybė, kad kranas sutruks).

Pirmininkas Albinas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Sodininkų dėmesiui

Gerbiami sodininkai,
Didėjant covid-19 susirgimų skaičiui priėmimai sb „Ąžuolynas“ kontorėlėje (Saulėtekio 9) nutraukiami.
Nuo spalio 19-os dienos visa veikla bus vykdoma nuotoliniu būdu. Mokesčius prašome mokėti per elektroninę bankininkystę. Kontaktai palaikomi tel. nr 861620616; ar e-mailu: sb.azuolynas@gmail.com
Esant reikalui dėl susitikimo vietos tariamasi individualiai (tel. nr 861620616).
Šie pokyčiai visiškai neturės įtakos mūsų veiklai: jie priimti tik siekiant apsaugoti mūsų bendrijos narius nuo galimo kontakto su galimai užsikrėtusiais besimptomiais covid-19 atvejais.
Valdybos posėdžiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM programėlėje.
Pagarbiai SB „Ąžuolynas“ valdybos pirmininkas Albinas Giriūnas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai

Mokesciai 2020-09-30

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai

Mokesciai 2020-08-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas bendrijai

„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius gali spręsti apie priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės balansą sodininkų bendrijų gatves, jeigu gatvės yra išimtos iš sodų bendrijų teritorijų ir suformuotos kaip atskiros gatvės su savo raudonosiomis linijomis.
Susisiekimo komunikacijoms – gatvėms tiesti žemės naudojimo paskirtis yra susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos.
Pagal Sodų bendrijos įstatymo pakeitimą 2019 12 10 įstatymu Nr. XIII-2647 (nuo 2020 01 01) „8. Mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo žemėje inicijuojant naujų žemės sklypų, kurie bus naudojami keliams, formavimą, vidaus kelių (gatvių) minimalus plotis negali būti mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu.“
Tam turi būti parengtas detalusis sodo bendrijos planas. Gatvės į savivaldybės balansą gali būti priimamos kartu su gatvės apšvietimo tinklais ir lietaus nuotekynu, jeigu jie yra įrengti.
Jeigu gatvė jau yra išimta iš sodų bendrijų teritorijų ir suformuota kaip atskira gatvė su savo raudonosiomis linijomis, galima perduoti gatvę į savivaldybės balansą, parengus sekančius dokumentus:
– kadastrinių matavimų bylą;.
Tuo atveju, jeigu yra apšvietimo tinklai ir lietaus nuotekynas :
– išpildomąsias geodezines nuotraukas gatvės apšvietimo tinklui ;
– kadastrinių matavimų bylą lietaus nuotekynui;
– panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas šių tinklų statybai;
– pridavimo aktus iš UAB”Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai” ir UAB”Grinda”.“

Posted in Kita | Komentarai negalimi