Atnaujinti mokesčiai

Mokesciai20-10-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Vasarinis vanduo

Spalio 26 dieną išjungsime visus vandentiekio siurblius. Per dvi paras vanduo bokštuose pasibaigs. Sistemą turime paruošti žiemai. Tie sodininkai, kurių sklypai aptverti, patys atsukite kranus ir išleiskite vandens likučius. Žiemai kranus palikite atsuktus (jei kranai naujo tipo, juos geriausia atsukti paliekant rankenėlę 45 laipsnių kampu; mažesnė tikimybė, kad kranas sutruks).

Pirmininkas Albinas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Sodininkų dėmesiui

Gerbiami sodininkai,
Didėjant covid-19 susirgimų skaičiui priėmimai sb „Ąžuolynas“ kontorėlėje (Saulėtekio 9) nutraukiami.
Nuo spalio 19-os dienos visa veikla bus vykdoma nuotoliniu būdu. Mokesčius prašome mokėti per elektroninę bankininkystę. Kontaktai palaikomi tel. nr 861620616; ar e-mailu: sb.azuolynas@gmail.com
Esant reikalui dėl susitikimo vietos tariamasi individualiai (tel. nr 861620616).
Šie pokyčiai visiškai neturės įtakos mūsų veiklai: jie priimti tik siekiant apsaugoti mūsų bendrijos narius nuo galimo kontakto su galimai užsikrėtusiais besimptomiais covid-19 atvejais.
Valdybos posėdžiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM programėlėje.
Pagarbiai SB „Ąžuolynas“ valdybos pirmininkas Albinas Giriūnas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai

Mokesciai 2020-09-30

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai

Mokesciai 2020-08-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas bendrijai

„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius gali spręsti apie priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės balansą sodininkų bendrijų gatves, jeigu gatvės yra išimtos iš sodų bendrijų teritorijų ir suformuotos kaip atskiros gatvės su savo raudonosiomis linijomis.
Susisiekimo komunikacijoms – gatvėms tiesti žemės naudojimo paskirtis yra susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos.
Pagal Sodų bendrijos įstatymo pakeitimą 2019 12 10 įstatymu Nr. XIII-2647 (nuo 2020 01 01) „8. Mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo žemėje inicijuojant naujų žemės sklypų, kurie bus naudojami keliams, formavimą, vidaus kelių (gatvių) minimalus plotis negali būti mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu.“
Tam turi būti parengtas detalusis sodo bendrijos planas. Gatvės į savivaldybės balansą gali būti priimamos kartu su gatvės apšvietimo tinklais ir lietaus nuotekynu, jeigu jie yra įrengti.
Jeigu gatvė jau yra išimta iš sodų bendrijų teritorijų ir suformuota kaip atskira gatvė su savo raudonosiomis linijomis, galima perduoti gatvę į savivaldybės balansą, parengus sekančius dokumentus:
– kadastrinių matavimų bylą;.
Tuo atveju, jeigu yra apšvietimo tinklai ir lietaus nuotekynas :
– išpildomąsias geodezines nuotraukas gatvės apšvietimo tinklui ;
– kadastrinių matavimų bylą lietaus nuotekynui;
– panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas šių tinklų statybai;
– pridavimo aktus iš UAB”Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai” ir UAB”Grinda”.“

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai

Mokesčiai2020-07-21

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Pakartotinis visiuotinis susirinkimas

Liepos 4-ą dieną bendrijos visuotinis susirinkimas laikomas neįvykusiu, nesusirinko 50%+1 dalyvių.
Liepos 18-ą dieną 10 val šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė ta pati.
Susirinkimas vyks Pagubės sodų 16-os g. vandenvietėje.
Kam sunkiau stovėti, prašome atsinešti kėdutę ar kažką pasitiesti ant žemės.
SB valdyba

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Visuotinis susirinkimas

Gerbiami Sodininkai,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.
Š.m. liepos 4 d. 10 val. Pagubėje 16-os gatvės vandenvietėje, šalia žaidimų aikštelės vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 866 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje vandenvietėje š.m. liepos 18d. 10 val.
Kam sunku stovėti atsinešate paklotėlį, ar kokią kėdutę, nes visiems sėdimų vietų parūpinti negalėsime.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2019 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2019 m. sąmatos įvykdymas.
2. 2020 m. sąmatos projekto svarstymas.
3. Revizijos komisijos ataskaita.
4. Einamieji reikalai, diskusijos ir susirinkimo nutarimo tvirtinimas.
Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Ačiū tiems kas jau sumokėjo.
Tuos kas nedalyvaus susirinkime, prieš mokant šių metų mokesčius prašom pasiskambinti ir išsiaiškinti, koks biudžetas buvo priimtas. Taupant bendrus pinigus papildomi laiškai nebus siunčiami.
Sąmatos projektas susipažinimui:
Samatos 2020 projektas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Reikalavimai statiniams ir želdiniams sodininkų bendrijose

Reikalavimai statiniams ir želdiniams sodininkų bendrijose

Posted in Kita | Komentarai negalimi