Visuotinis susirinkimas

Sodininkų bendrijos “Ąžuolynas” narių žiniai: 2019 m. kovo 30 d. 10 val. Saulėtekio al.9, Fizikos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, šaukiamas sodininkų bendrijos narių rinkiminis-ataskaitinis susirinkimas. Darbotvarkė: 2019 m. sąmatos svarstymas. Valdybos, revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai. Kiti klausimai. Susirinkus mažiau nei pusei bendrijos narių, pakartotinis bendrijos susirinkimas vyks balandžio 13 d. 10 val. toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę. Bendrijos valdyba.

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Atnaujinti mokesčiai 2018 m gruodžioio 31 d.

MOKESCIAI 2018-12-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai 2018

Atnaujinti mokesčiai. Jei jau sumokėjote, Jūsų eilutė nuspalvinta žaliai; jei turite skolų – raudonai; jei pernai permokėjote violetinė spalva.

MOKESCIAI 2018-07-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Dar kartą apie šiukšles

Sveiki kolegos sodininkai.
Dar kartą apie šiukšles.
Nuo 2018.05.01 Vilniaus savivaldybės sprendimu visas šiukšlių ūkio administravimas pavestas SĮ VASA. Nuo tos dienos nustojo galios visos iki tol buvusios sutartys su šiukšlių vežėjais. Visi turintys bet kokį nekilnojamą turtą Vilniaus mieste bus apmokestinti visuotine rinkliava pagal 14 turto rūšių kintamajai daliai ir visiems vienoda pastoviąja dalimi.
Pastovūs sodo gyventojai gali turėti individualius konteinerius, o kiti sodininkai naudojasi arčiausiai esančiais kolektyviniais konteineriais, kurių mūsų bendrijai yra skirta 42 ir išdėstyti jie dvylikoje vietų.
Šie konteineriai nėra mūsų nuosavybė, tačiau jie registruoti mūsų bendrijai ir visos į juos patekusios šiukšlės yra registruojamos kaip mūsų sukauptos šiukšlės ir jų kiekis turės įtakos kitų metų rinkliavos dydžiui.
Į konteinerius gali būti talpinamos tik buitinės šiukšlės.
Jokių statybinių ir jokių stambiagabaritinių.
Apie į Pagubės sodų 29-tąją gatvę atvilktą sudaužytą automobilį informuota policija. Gal bent ši tarnyba pasirodys nesanti visiškai neįgali
Iš bendrų konteinerių šiukšlės vežtos du kartus /abu kartus teko dirbti šiukšlininku/ ir todėl atsakingai galiu pareikšti, kad apie trečdalį šiukšlių sudarė statybinės ir kitos nebuitinės atliekos.
Dar kartą pasikartosiu VISUS ŠIUKŠLIŲ REIKALUS ADMINISTRUOJA SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VASA.
Tačiau prieš ieškodami kaltų retkarčiais pabendraukite ir su savo sąžine.
Gražios ir darbingos savaitės.
Pagarbiai SB „Ąžuolynas“ pirmininkas A. Giriūnas.

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Bendri šiukšlių konteineriai

Gegužės 18 dieną atvežė konteinerius, kurie pastatyti:

1 – Pagubės sodų 29-oje g.
II – Pagubės sodų 32-oje g.
III- Pagubės sodų 24-oje g.
4- Pagubės sodų 20-oje gatvėje, įvažiavus į 7-ą masyvą;
5- Pagubės sodų 19-oje g.
6- Pagubės sodų 13-os g. ir Pagubės gatvės sankirtoje;
7- Pagubės sodų 11-os gatvės pamiškėje;
8- Pagubės sodų 10-os ir Pagubės gatvės sankirtoje;
9- Pagubės sodų 5-os g. pradžioje;
10- Pagubės sodų 9-oje g. prie vartų;
11- Pamiškėje prieš Pagubės sodų 5-ą g.
12- Pagubės sodų 16-os g. pamiškėje

Schemoje pažymėtos konteinerių vietos skaitmenimis:

Posted in Kita | Komentarai negalimi

2018 metų mokesčiai

Atnaujinta 2018 metų mokesčių lentelė pasitikrinimui.
Žalia spalva užmokėjęs; raudona – skolininkas; violetinė – permoka.

MOKESCIAI 2018-04-30

Posted in Mokesčiai | Komentarai negalimi

Keičiasi šiukšlių išvežimo tvarka

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Visuotinis susirinkimas

Balandžio 14 dieną 10 val Saulėtekio 9, Fizikos fakultete, fizikos didžiojoje auditorijoje visuotinis SB „Ąžuolyno“ susirinkimas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Visuotinis susirinkimas

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m.. kovo 31 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių ( skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka), todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 14 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2017 metais atliktų darbų ataskaita ir sąmatos įvykdymas.
  2. Supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2018 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Einamieji reikalai, diskusijos.
  5. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Pirmininkas Albinas Giriūnas

sb Ąžuolynas 2018 metų sąmatos projektas

Posted in Susirinkimai | Komentarai negalimi

2017 metų mokesčiai pasitikrinimui

Žalia spalva užmokėjęs; raudona – skolininkas; violetinė – permoka.

Tai kas buvo sausio 31-ą dieną:

MOKESCIAI 2018-01-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi