Bendri šiukšlių konteineriai

Gegužės 18 dieną atvežė konteinerius, kurie pastatyti:

1 – Sakališkių žiede;
II – Pagubės sodų 32-oje g.
III- Pagubės sodų 24-oje g (prie vandenvietės tvoros)
4- Pagubės sodų 20-oje gatvėje, įvažiavus į 7-ą masyvą;
5- Pagubės sodų 19-oje g.
6- Pagubės sodų 13-os g. ir Pagubės gatvės sankirtoje;
7- Pagubės sodų 11-os gatvės pamiškėje;
8- Pagubės sodų 10-os ir Pagubės gatvės sankirtoje;
9- Pagubės sodų 5-os g. pradžioje;
10- Pagubės sodų 9-oje g. prie vartų;
11- Pamiškėje prieš Pagubės sodų 5-ą g.
12- Pagubės sodų 16-os g. pamiškėje

Schemoje pažymėtos konteinerių vietos skaitmenimis:

Posted in Kita | Komentarai negalimi

2018 metų mokesčiai

Atnaujinta 2018 metų mokesčių lentelė pasitikrinimui.
Žalia spalva užmokėjęs; raudona – skolininkas; violetinė – permoka.

MOKESCIAI 2018-04-30

Posted in Mokesčiai | Komentarai negalimi

Keičiasi šiukšlių išvežimo tvarka

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Visuotinis susirinkimas

Balandžio 14 dieną 10 val Saulėtekio 9, Fizikos fakultete, fizikos didžiojoje auditorijoje visuotinis SB „Ąžuolyno“ susirinkimas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Visuotinis susirinkimas

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m.. kovo 31 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių ( skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka), todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 14 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2017 metais atliktų darbų ataskaita ir sąmatos įvykdymas.
  2. Supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2018 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Einamieji reikalai, diskusijos.
  5. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Pirmininkas Albinas Giriūnas

sb Ąžuolynas 2018 metų sąmatos projektas

Posted in Susirinkimai | Komentarai negalimi

2017 metų mokesčiai pasitikrinimui

Žalia spalva užmokėjęs; raudona – skolininkas; violetinė – permoka.

Tai kas buvo sausio 31-ą dieną:

MOKESCIAI 2018-01-31

Posted in Kita | Komentarai negalimi

UŽGAVĖNĖS PAGUBĖJE

Vasario 10 dieną 15val Pagubėje, poilsio aikštelėje varysime žiemą iš kiemo. Kviečiame visus ir persirengėlius su kaukėmis ir be jų; su atsineštiniais blynais ir vaišėmis;  pasivaišinti ir kitus pavaišinti. Smagiai pabūti, pabendrauti.

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Padėka

Visų sodininkų vardu dėkoju visiems, kurie skyrė 2% pajamų mokesčio. Šiemet VMI pervedė (2 100 Eur.) anksčiau nei praėjusiais metais, taigi galėjome dar kažkiek patvarkyti pagrindines gatves. Ačiū visiems.

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Dar kartą atnaujinti mokesčiai

Primename, kad mokesčiai SB „Ąžuolyne“ mokami vieną kart į metus ir turėtų būti sumokėti iki einamųjų metų liepos 1-os dienos. Vėluojančius prašome pasistengti ir kuo greičiau susimokėti (po liepos 1-os skaičiuojami delspinigiai; o metų pabaigoje bus ruošiami dokumentai mokesčių išieškojimui).MOKESCIAI 20171031

Mokesčių lentelėje pavardžių nėra, bet nurodyti sklypų numeriai (t.y. paskutiniai skaitmenis Jūsų sklypo kadastrinio numerio, jei nebuvo pripirkta žemės ir daryti apjungimai; arba t.y. senasis sklypo numeris, kuris buvo prieš žemės pripirkimą. Pirmas skaitmuo reiškia masyvo numerį, kiti trys skaitmenys Jūsų sklypo numerį tame sklype).

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Kuriuos domina dujos Pagubėje ir Sakališkėse

Gavome informaciją, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), 2018-2019 metais planuoja pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį į gyvenamųjų namų kvartalą Birelių – Sakališkių – Pagubės gyvenvietėse, jei ne mažiau kaip 10% (200 iš 2000) kvartalo gyvenamųjų namų ir sklypų savininkų apibrėžtoje teritorijoje pageidaus 2018-2019 metais prisijungti prie ESO gamtinių dujų sistemos.
Paraiškas (prašymus) savininkai arba jų įgalioti atstovai, jeigu 2018 – 2019 metais pageidautų savo namuose naudotis gamtinėmis dujomis, kviečiami pateikti  iki 2017 m. gruodžio 31 d.
Dokumentai:
Posted in Kita | Komentarai negalimi