Buhalterė

Buhalterė atostogauja nuo 07-22 iki 08-02

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Kvietimas

Visus, kurie liepos 6-ąją praleis sode, kviečiame giedoti Tautišką giesmę po „Ąžuolyno“ trispalve. Ačiū Gintautui Steponavičiui už tokią gražią dovaną

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Atnaujinti mokesčiai

MOKESCIAI 2019-06-30

Posted in Kita | Komentarai negalimi

SB „ĄŽUOLYNO“ šventė

Kviečiame į sodininkų bendrijos „Ąžuolynas“ šventę, kuri vyks Pagubėje birželio 29 dieną 15 val.

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Sveiki Ąžuolyniečiai,
Su šv.Sekminėmis!
Pagal tradiciją šią dieną reikia bendrauti su kaimynais ir kepti gale rugių lauko kiaušinienę, kad būtų geras derlius.
Ruošdamiesi kelių tvarkymui, su valdybos nariu Algirdu apvažiavome visus mūsų kelius, užfiksavome būklę ir žymėjomės ruožus, kur labiausiai reikia remonto.
Gaila, bet dar daug vietų, kur sodininkai gyvatvores ir pavienius medžius, augina kelio teritorijoje. Turbūt niekas nenorėtų, jog kaimynas Jo sklype augintų be jo žinios, o bendro naudojimo gatvės dalį užimti lyg ir „nieko tokio“. Siūlau gerai pagalvoti ir pasitarus su savo sąžine likviduoti ne vietoje augančią augmeniją.
Dar primenu, kad apleistų sklypų savininkams, savivaldybė ims taikyti didesnius žemės mokesčius.
Apie tai kas darosi prie šiukšlių konteinerių ir miške, net sunku kalbėti…Šiandien vienam sodininkui priminus apie ant kelio pasodintus augalus, išgirdome atsakymą, kad Jam neužteko vietos… Ir dar pareiškė, kodėl neprižiūriu miško, kur nešamos šakos ir šiukšlės, o paklausus ar jie mato kas neša, buvo atsakyta: negi skųs kaimynus…dar padegs.. Taigi dar kartą: būkim pilietiški ir kaimyniškumą supraskime teisingai.
Ačiū visiems, kurie puoselėja grožį ne tik šiapus, bet ir anapus tvoros. Nuoširdus ačiū Algirdui Čereškai už aktyvų dalyvavimą talkose ir paaukojus šventą dieną kelių apžiūrai.
Pagarbiai Albinas

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Gatvių savivalda

Šiemet visuotiniame susirinkime buvo nutarta (Visą nutarimą galima rasti skyrelyje „Nutarimai“), kad SB „Ąžuolyno“ sodininkai, gyvenantys (sodininkaujantys) atitinkamoje gatvėje, patys sprendžia, kaip tikslingiau panaudoti jų gatvei tenkančius kelių tvarkymo pinigus.
Žemiau pridedu lentelę, kur nurodyta suma tenkanti gatvei:

Gatvių tvarkymo lėšos tenkančios kiekvienai gatvei

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Mokesčiai 2019

Mokesčių duomenys 2019-05-31:

Mokesciai2019-05-31

Posted in Mokesčiai | Komentarai negalimi

Savivaldybės padėka

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Parama

SB „Ąžuolynas“ yra paramos gavėjas. Būtume dėkingi, jei savo 2% pajamų mokesčio skirtumėte bendrijai. Formą FR0512(4); kaip pildyti; ir nuostatus su pildymo paaiškinimais pridedu: FR0512 ;

FR0512(4);

IN_FR0512

Posted in Kita | Komentarai negalimi

Pakartotinis SB „Ąžuolynas“ visuotinis susirinkimas

Kovo 30 dieną skelbtas bendrijos visuotinis susirinkimas neįvyko, nesusirinkus kvorumui. Pakartotinis bendrijos visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas vyks balandžio 13 dieną 10 val, adresu: Saulėtekio al. 9 Fizikos fakultetas, Fizikos Didžioji auditorija.

Dalyvių registracija prasidės 9 val.

Darbotvarkėje:

1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2018 m. atliktų darbų ataskaita ir 2018 m.sąmatos įvykdymas.

2. 2019 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.

3. Revizijos komisijos ataskaita.

4. Einamieji reikalai, diskusijos ir ataskaitų tvirtinimas.

5. SB “ĄŽUOLYNAS” valdybos ir pirmininko rinkimai.

6. SB “ĄŽUOLYNAS” revizijos komisijos  ir pirmininko rinkimai.

7. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Sąmatos projektas 2019

SAMATOS POJEK_GALUTINIS

Posted in Kita | Komentarai negalimi