Padėka

Visų SB „Ąžuolyno“ narių vardu dėkoju tiems, kurie aukoja 2% pajamų mokesčio bendrijai. Iki šiol paaukoti pinigai buvo skiriami kelių taisymui. 2016 m. VMI pervedė 1618,34Eur. Kelių taisymui sunaudojome numatytą sąmatoje sumą ir papildomai 1667Eur, šiek tiek viršijome, bet VMI perveda metų pabaigoje, kai jau kelių nebetvarkysi. Kaip toliau panaudosime paaukotus 2% nuspręs Visuotinis susirinkimas.

Pagarbiai Pirmininkė

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.