Pakartotinis visiuotinis susirinkimas

Liepos 4-ą dieną bendrijos visuotinis susirinkimas laikomas neįvykusiu, nesusirinko 50%+1 dalyvių.
Liepos 18-ą dieną 10 val šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė ta pati.
Susirinkimas vyks Pagubės sodų 16-os g. vandenvietėje.
Kam sunkiau stovėti, prašome atsinešti kėdutę ar kažką pasitiesti ant žemės.
SB valdyba

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.