Visuotinis susirinkimas

Gerb. Sodininke,

Jei rūpi sodo ateitis, nebūkite abejingas ir aktyviai dalyvaukite mūsų darbų ir biudžeto svarstyme. Pamąstymui ir susipažinimui pridedame jo projektą.

Š.m.. kovo 31 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių ( skaičiuojant nuo 854 narių paprastai niekada tiek nesusirenka), todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 14 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2017 metais atliktų darbų ataskaita ir sąmatos įvykdymas.
  2. Supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2018 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Einamieji reikalai, diskusijos.
  5. Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius į aukščiau nurodytas Swedbanko atsiskaitomąsias sąskaitas. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

Pirmininkas Albinas Giriūnas

sb Ąžuolynas 2018 metų sąmatos projektas

This entry was posted in Susirinkimai. Bookmark the permalink.