Pakartotinis Visuotinis Bendrijos Susirinkimas

Kadangi 2016-04-09 skelbtas Visuotinis bendrijos susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko 50%+1 narys. Pakartotinis susirinkimas vyks 2016-04-23 10 val. Fizikos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio 9. Prašome aktyviai dalyvauti.

Pirminikė

This entry was posted in Susirinkimai. Bookmark the permalink.