Visuotinis susirinkimas

Š.m. balandžio 9 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mojo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks visuotinis kasmetinis sodininkų bendrijos ataskaitinis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 871 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. balandžio 23 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2015 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2015 m. sąmatos įvykdymas ir 2016 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos ir susirinkimo nutarimo tvirtinimas.
This entry was posted in Susirinkimai. Bookmark the permalink.