Padėka

Sodininkų ir Pagubės gyventojų vardu dėkoju tiems, kas pasodino augalus ir pagražino Pagubės stotelės aplinką.
Pirmininkė

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.