Pakartotinis susirinkimas

Pakartotinis (antrasis) SB „Ąžuolyno“ sodininkų  susirinkimas įvyks š.m. kovo 15 d. 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mojo aukšto koridoriumi eiti iki galo).

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2013 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais bei 2013 m. sąmatos įvykdymas ir 2014 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos ir susirinkimo nutarimo tvirtinimas.
This entry was posted in Susirinkimai. Bookmark the permalink.