Visuotinis susirinkimas

Š.m. vasario 22 d. 10 val.  VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 871 narių paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. kovo 15d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2013 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2013 m. sąmatos įvykdymas ir 2014 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Einamieji reikalai, diskusijos ir susirinkimo nutarimo tvirtinimas.
This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.