Aktyviai dalyvaukime svarstant bendrijos darbus ir biudžetą.

Pirmasis šauktas susirinkimas  š.m. vasario 11 d. neįvyko,

 todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks 

š.m. kovo 3 d. 10 val.

VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto pirmo aukšto koridoriumi eiti iki galo).

 Susirinkimo dienotvarkė:

1. Sklypo (kad.Nr.0101/0115:183) savininkų (detaliojo plano organizatorių) Stanislovo Zimnickio ir Audronės Zimnickienės pasiūlymo dėl rengiamo žemės sklypo Pagubės k. (kad. Nr.0101/0115:183) detaliojo plano sprendinių (Pagubės sodų 19-osios gatvės „nacionalizacija“).

2. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2011 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2011 m. sąmatos įvykdymas ir 2012 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.

3. Revizijos komisijos ataskaita.

4. Einamieji reikalai, diskusijos ir susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

 Po susirinkimo prašome sumokėti mokesčius. Mokesčių nesumokėjus iki liepos 1-os dienos bus skaičiuojami delspinigiai.

 

Tuos, kas nedalyvaus susirinkime, prieš mokant šių metų mokesčius prašom pasiskambinti ir išsiaiškinti, koks biudžetas buvo priimtas.

 

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.