Sodininkų dėmesiui

Vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“.
Sprendimo esmė, kad statant pastatus (3 p. išvardijama pastatų paskirtis) Vilniaus miesto teritorijoje (4 p. išvardijamos teritorijos, tarp jų ir o. Buvusios ir esamos sodininkų bendrijos), statytojas miestui turės sumokėti infrastruktūros plėtros įmoką. Surinktos įmokos bus naudojamos tos teritorijos infrastruktūros pagerinimui.
Sprendimo 10 p. sakoma:

Nustatyti, kad gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams, kurie yra statomi arba kuriuose yra atliekami statybos darbai ir kurie yra vieninteliai statiniai sklype:

a. Taikomas Įkainio dydis, neatsižvelgiant į tai, ar teritorija yra prioritetinė ar neprioritetinė, lygus 15 EUR/m2 (penkiolikai eurų vienam kvadratiniui metrui);

b. Siekiama ir skiriamas prioritetas nuo tokių pastatų surenkamų įmokų sumas skirti tų Rajonų, kuriuose yra statomi šie pastatai, infrastruktūrai vystyti ir gerinti.

Šis įkainis įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d. Visas sprendimo tekstas bus patalpintas Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje.

Informuokite savo bendrijų sodininkus, kurie ketina statyti gyvenamuosius namus savo sklype. Kad jei statybos prasidės nuo 2021 m. liepos 1 d., jie jau turės mokėti infrastruktūros plėtros įmoką miestui.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo „Sodai“
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.