Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas bendrijai

„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius gali spręsti apie priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės balansą sodininkų bendrijų gatves, jeigu gatvės yra išimtos iš sodų bendrijų teritorijų ir suformuotos kaip atskiros gatvės su savo raudonosiomis linijomis.
Susisiekimo komunikacijoms – gatvėms tiesti žemės naudojimo paskirtis yra susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos.
Pagal Sodų bendrijos įstatymo pakeitimą 2019 12 10 įstatymu Nr. XIII-2647 (nuo 2020 01 01) „8. Mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo žemėje inicijuojant naujų žemės sklypų, kurie bus naudojami keliams, formavimą, vidaus kelių (gatvių) minimalus plotis negali būti mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu.“
Tam turi būti parengtas detalusis sodo bendrijos planas. Gatvės į savivaldybės balansą gali būti priimamos kartu su gatvės apšvietimo tinklais ir lietaus nuotekynu, jeigu jie yra įrengti.
Jeigu gatvė jau yra išimta iš sodų bendrijų teritorijų ir suformuota kaip atskira gatvė su savo raudonosiomis linijomis, galima perduoti gatvę į savivaldybės balansą, parengus sekančius dokumentus:
– kadastrinių matavimų bylą;.
Tuo atveju, jeigu yra apšvietimo tinklai ir lietaus nuotekynas :
– išpildomąsias geodezines nuotraukas gatvės apšvietimo tinklui ;
– kadastrinių matavimų bylą lietaus nuotekynui;
– panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas šių tinklų statybai;
– pridavimo aktus iš UAB”Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai” ir UAB”Grinda”.“

This entry was posted in Kita. Bookmark the permalink.