Visuotinis susirinkimas

Š.m. kovo 7 d . 10 val. VU FF didžiojoje auditorijoje, Saulėtekio alėja 9 (Fizikos fakulteto 1-mo aukšto koridoriumi eiti iki galo) vyks pirmasis sodininkų bendrijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, o jei į pirmąjį susirinkimą neatvyktų daugiau kaip pusė bendrijos narių (skaičiuojant nuo 879 narių) paprastai niekada tiek nesusirenka, todėl labai prašome atvykti į antrąjį susirinkimą, kuris įvyks toje pačioje auditorijoje š.m. kovo 28 d. 10 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Bendrijos pirmininko ir valdybos 2014 metais atliktų darbų ataskaita ir supažindinimas su šiais metais numatomais atlikti darbais ir 2014 m. sąmatos įvykdymas ir 2015 m. sąmatos projekto pristatymas ir svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Sodininkų bendrijos valdybos, pirmininko; revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai.
  4. Einamieji reikalai, diskusijos ir susirinkimo nutarimo tvirtinimas.
This entry was posted in Susirinkimai. Bookmark the permalink.